Saturday, October 23, 2004

16:20 LE

Du skulle se mine noter i sprog, jeg omhandler
hvad jeg ser og hvad jeg forstår og jeg forstår
alt for lidt at. Mens nødvendigheden tager fløjten
og fløjter højt som et skrig.

2 Comments:

Blogger - said...

Det er sjovt at det kommer til at handle om at skrive. Istedet for bare at være skrift.

/ Peter-Clement Woetmann

4:23 PM  
Blogger Ronnihood said...

Det er sjovt, at Lars fatter så lidt af Sprog

6:33 PM  

Post a Comment

<< Home