Sunday, October 24, 2004

07:19 LE

Hvad tænker man på når man tænker
det rammer sig nok at sætte et spørgsmålstegn
ved, skal der være noget at skrive på?

1 Comments:

Blogger scherz said...

side 41 i "Hærværk" [Tom K]:

"han havde atter kunne skrive (...) som tydede på større begavelse, end han faktisk var i besiddelse af, og som især røbede en selvdisciplin, han slet ikke ejede, en selvdisciplin, han ene skyldtes papirets pupilløse, almægtige blik.
Papirets hvide, blanke himmel."

12:02 PM  

Post a Comment

<< Home