Sunday, October 24, 2004

04:53 LE

Brødrene Woetmann fra Danmark er en skrivemaskine
uden grænser og et hjerte af guld der banker
for alle håbløse sønner bliver skrevet i nat.

1 Comments:

Blogger scherz said...

Oi!

11:33 AM  

Post a Comment

<< Home