Sunday, October 24, 2004

03:15 PC

opladt øje / bror! vi må vælte
de muskler planterne gemmer
for at stå så stille.

1 Comments:

Blogger scherz said...

om natten gror træerne også

det her er god lyrik!
"vi må vælte
de muskler planterne gemmer
for at stå så stille."

giver i øvrigt teksten gode muligheder i forhold til tidligere udsagn om at tage et skridt, hvis [PC] havde været en blomst... eller hvad det var du skrev...

11:33 AM  

Post a Comment

<< Home